VsetkoVmeste.sk
Úvodná stránka
Katalóg: Auto-moto Informácie Zábava Cestovanie Domácnosť Financie Inštitúcie Služby Šport Vzdelávanie Kultúra Móda Počítače Priemysel Reštaurácie Stavba Zdravie

Požiarna technika

pridaj odkaz/www
Likvidácia použitých ionizačných požiarnych hlásičov.

Elektrická požiarna signalizácia, poplašný systém narušenia, automatické telefónne ústredne, priemyselná televízia.

Predaj bezpečnostnej a špeciálnej techniky. Bezpečnostná a detektívna služba. GPS online monitoring, kniha jázd.

Hasiace prístroje, hasiace látky, hydrantová technika, evakuačné zariadenia, protichemické a protiplynové odevy.

Distribúcia požiarnej techniky: hasív Pyrocool, hasiacich sprejov, požiarnych armatúr.

Výhradné zastúpenie firiem Kidde plc Anglicko a Kidde Deugra SRN v SR. Protipožiarna technika, hasiace prístroje.

Komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany. Hasenie, hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenia.

Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Rockwool z kamennej vlny - zateplenie a izolácia.

Opravy hasičskej techniky a vecných prostriedkov. Predaj náhradných dielov na hasičskú techniku a príslušenstva.

Systémy požiarneho odvetrania, denného vetrania, elektrických pohonov, požiarnych uzáverov.

Dovoz a predaj agrotechniky a požiarnej techniky.

Výroba a montáž zárubní a dverí. Výroba protipožiarých dverí EI-EW 30 D3.

Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP. Technik PO, špecialista PO, technik BOZP. Hasiace prístroje.

Nákup a predaj výzbroje a výstroj požiarnych jednotiek a prostriedkov požiarnej bezpečnosti stavieb.

Technik požiarnej ochrany. Kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov. Predaj hasiacich prístrojov.

Predaj požiarnych vozidiel a požiarneho príslušenstva.

Komplexné služby v oblasti protipožiarnej ochrany a BOZP. Servis a predaj požiarnotechnických zariadení.

Poradenstvo, výroba, predaj technických prostriedkov a OOP pre hasičov, políciu, armádu a zasahujúce zložky IZS.

Vypracovanie dokumentácie PO. Odborné kontroly, opravy a plnenie RHP, predaj RHP. Služby požiarnej ochrany.

Ochrana pred požiarmi, BOZP, hasiace prístroje, hydranty a hadicové zariadenia, projekty protipožiarnej bezpečnosti.

Distribúcia elektronickej požiarnej signalizácie Panasonic pre Slovensko.

Bezpečnostno-technické služby. Bezpečnosť práce, požiarna ochrana, školenia, revízie VTZ a požiarnej techniky.

Public address, miestny rozhlas, požiarno evakuačný rozhlas, 100 voltová technika, Ultrak, Jedia, ozvučenie.

On-line predaj ručných hasiacich prístrojov a hydrantového materiálu.

Predaj pracovných rukavíc, pracovnej obuvi, pracovných odevov a OOPP. Služby v oblasti BOZP a PO. Hasiace prístroje.

Komplexné služby v oblasti BOZP a OPP, školenia BOZP a OPP. Predaj a revízie hasiacich prístrojov a hasiacej techniky, hydrantov.

Vykonávanie funkcie technika PO, BOZP a CO dodávateľským spôsobom po celom Slovensku. Montáž a výmena požiarnych dverí.

Predaj požiarnych hadíc, hydrantov, armatúr, prúdnic. Kontroly, opravy a servis hydraulických vyslobodzovacích zariadení.

Predaj, servis a revízie hasiacich prístrojov, hydrantov a príslušenstva, technik požiarnej ochrany.

Predaj, kontroly, tlakové skúšky a servis hasiacich prístrojov a hydrantov.

Výroba a predaj požiarnych hadíc D25, C52, B75, A110 a hadíc na zasnežovanie.

Ochrana pred požiarmi - služby a obchod s hasiacimi potrebami.

Hadice, hasiace prístroje, prúdnice, spojky, hydranty, požiarny materiál. Šitie a predaj pracovných odevov a oblečenia.

Zabezpečovacie systémy, protipožiarne systémy, hardware, software, pokladničné systémy, montáž, projekcia, revízie.

Predaj nových hasiacich prístrojov, ich kontrola a oprava. Predaj hydrantových systémov, hadíc, ventilov, skriniek.

Hasiace prístroje Gloria, kontrola a oprava hasiacich prístrojov. Služby techniky PO a BP.

Dilatačné profily, protipožiarne bariéry a krycie systémy.

Dodávka a predaj: HP vzduchotechnika, kompresory, dýchacie prístroje, pracovná potápačská výbava, ochranné prostriedky.

Filter