VsetkoVmeste.sk
Úvodná stránka
Katalóg: Auto-moto Informácie Zábava Cestovanie Domácnosť Financie Inštitúcie Služby Šport Vzdelávanie Kultúra Móda Počítače Priemysel Reštaurácie Stavba Zdravie

Prekladateľské, tlmočnícke služby

pridaj odkaz/www
Administratívna činnosť. Preklady z a do nemeckého jazyka.

Preklady a tlmočenie, súdne preklady, odborné preklady, lokalizácia.

Obojsmerné preklady a tlmočenie - angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, maďarčina...

Prekladateľské, tlmočnícke a sprievodcovské služby.

Agentúra Susan si zakladá na vysokej profesionalite a spoľahlivom a zodpovednom prístupe svojich spolupracovníkov.

Prekladateľské a tlmočnícke služby.

Ekonomické poradenstvo. Prekladateľské a tlmočnícke služby.

Preklady a tlmočenie z a do 38 jazykov, grafické spracovanie prekladov, korektúry textov.

Ponuka prekladateľských a tlmočníckych služieb. K dispozícii 24 hodín denne.

Preklady a tlmočenie do/z 51 jazykov, expresné termíny obratom do 2, 12, 24 hodín. Súdne a odborné preklady.

Preklady a tlmočenie v nemeckom, anglickom, francúzskom, ruskom, ukrajinskom, maďarskom, poľskom a českom jazyku.

Odborné preklady preklady a tlmočenie z/do ruského a ukrajinského jazyka.

Prekladateľské služby: anglický jazyk - súdne overené preklady z/do angličtiny, tlmočenie.

Prekladateľské a tlmočnícke služby v anglickom a nemeckom jazyku. Súdne overenie prekladov.

Prekladateľské služby, úradne overené preklady z/do anglického a nemeckého jazyka.

Tlmočenie z anglického jazyka. Všeobecné aj odborné preklady z viacerých jazykov. Úpravy textu, skenovanie.

Preklady ekonomického, finančného, právneho a technického charakteru, súdne preklady, tlmočenie a predaj slovníkov.

Kvalitné, expresné preklady, jazykové kurzy doma či v práci. S nami porozumiete svetu.

Zabezpečovanie prekladov a tlmočenia vo všetkých svetových jazykoch, grafický dizajn dokumentov, webdesign.

Ponuka prekladov a grafického spracovania dokumentov pre firemných aj individuálnych klientov. Tlmočenie. DTP služby.

Preklady z/do angličtiny, češtiny, slovenčiny. Všetky druhy textov okrem technických. Korektúry prekladov.

Tlmočnícke a prekladateľské služby.

Nemčina - preklady, tlmočenie, doučovanie, príprava na prijímacie pohovory.

Facilitácia, vedenie medzinárodných pracovných skupín, konzultácie v manažmente. Odborné preklady.

Ponuka sprievodcovských a prekladateľských služieb na Slovensku.

Súdny prekladateľ nemeckého jazyka aj expresne - Bratislava. Úradné preklady, prekady, tlmočenie.

Tlmočenie a preklady, výroba pleteného tovaru.

Preklady odborných textov z angličtiny do slovenčiny a naopak. Konzekutívne tlmočenie.

Preklady a tlmočenie bežných aj netradičných jazykov. Poskytujeme súdne overené preklady, preklad TP, odborný a úradný preklad.

Preklady zo slovenčiny do angličtiny - bežné, technické aj odborné.

Preklady a tlmočenie: anglický, nemecký, taliansky, poľský a ruský jazyk. Sprievodcovské služby: v jazykoch detto.

Angličtina: vyučovanie, preklady a tlmočenie.

Súdne preklady. Prekladateľské a tlmočnícke služby. Takmer všetky jazyky a odbory. Prenájom tlmočníckej techniky.

Jazykové kurzy, preklady a tlmočenie.

Odborné prekladateľské služby so špecializáciou na nemecký jazyk. Grafické spracovanie - obrázky, fotografie, grafy.

Vyučovanie anglického jazyka, prekladateľské a tlmočnícke služby.

Organizujeme kurzy angličtiny pre verejnosť v Rači.Ponúkame preklady do/z angličtiny, korektúry, CAT softvér (trados).

Preklady a tlmočenie - anglický, nemecký a český jazyk.

Prevádzka registra prekladateľov.

Úradne overené preklady.

Výučba španielskeho jazyka, prekladateľské a tlmočnícke služby.

Preklady a tlmočenie v bulharskom jazyku. Preklady bežné, odborné aj súdne overené.

Odborné preklady technického, ekonomického, právneho charakteru

Preklady a tlmočenie z a do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, srbského, chorvátskeho, macedónskeho.

Preklady, korektúry a tlmočenie z a do nemeckého jazyka, výučba nemeckého jazyka vo firmách.

Preklady a tlmočenie z-do 72 jazykov.

Korektúry, copywriting, spracovanie textov, preklady, tvorba názvov, grafické práce, eventy, web stránky, prezentácie.

Odborné preklady z poľského do slovenského jazyka a opačne, korektúry a redigovanie textov.

Tlmočenie a preklady, konferenčný servis, súdne overené preklady.

Profesionálne tlmočenie do/z ruského jazyka. Tlmočenie bežné, technické, medicínske, biologické, historické, geografické.

Úradne overené preklady z/do angličtiny a slovenčiny. Zmluvy, osobné dokumenty, výpisy z obchodného registra a iné.

Profesionálne preklady a tlmočenie z nemčiny a zo švédčiny, korektúry textov. Preklady odborných, ekonomických, právnych textov.

Prekladateľské a tlmočnícke služby.

Učiteľka, prekladateľka, tlmočníčka. Výuka angličtiny, nemčiny, individuálna a skupinová výučba.

Overené a odborné preklady z a do nemeckého a anglického jazyka.

Preklady z/do nemeckeho jazyka (úradný s peciatkou aj bežné).

Všetky svetové jazyky - preklady, tlmočenie, súdne preklady, korektúry, expresné preklady, 24 hodinová služba.

Preklady z a do nemčiny.

Tlmočenie a preklady z a do nemeckého jazyka, výuka nemeckého jazyka prispôsobená požiadavkam klienta.

Preklady z/do angličtiny, češtiny a slovenčiny. Technické texty, manuály, príručky.

Komorná firma špecializovaná na preklady z a do angličtiny. Expresné preklady.

Preklady a tlmočenie z/do nemeckého a anglického jazyka. Slovenčina pre cudzincov. Organizovanie jazykových kurzov.

Prekladateľské a tlmočnícke služby. Výučba anglického a nemeckého jazyka.

Ponúkame Vám kvalitné preklady do/z angličtiny, korektúry, revízie prekladov aj v expresných termínoch za prijateľné ceny.

Úradné preklady vysokej kvality z taliančiny so zameraním na právo a ekonómiu - matričné dokumenty, zmluvy, TP, rozsudky a iné.

Jazykové kurzy firemné, individuálne, skupinové. Jazykové kurzy v zahraničí. Au-pair pobyty. Preklady a tlmočenie.

Kurzy anglického jazyka. Tlmočenie a preklad z/do angličtiny. Jazykové korektúry.

Agentúra pre preklady a tlmočenie. preklady z cudzích jazykov do slovenčiny

Preklady a tlmočenie. Jazyková škola, štúdium a práca v zahraničí. Súkromné slovanské gymnázium.

Anglické preklady a tlmočnenie. Všetky druhy dokumentov. Sprevádzanie zahraničných návštev.

Preklady do ruštiny rodeným hovorcom ruského jazyka. Profesionálny prekladateľ.

Individuálne vyučovanie a doučovanie nemeckého jazyka. Obojstranný preklad odborných ekonomických textov, tlmočenie.

Preklady z a do anglického jazyka - ekonomika, právo, problematika EÚ.

Tlmočnícke a prekladateľské služby špecializované na taliansky jazyk.

Agentúra s ponukou prekladateľských a tlmočníckych služieb (angličtina, taliančina).

Preklady a tlmočenie vo všetkých jazykoch, aj so súdnym overením. Technická dokumentácia. Preklady a dabing videokaziet

Prekladateľské a tlmočnícke služby: ukrajinčina, ruština, slovenčina.

Vedenie stavieb, stavebné práce, dodávka, montáž plastových okien a dverí. Preklady a tlmočenie z a do anglického jazyk

Preklady a tlmočenie - všetky jazyky. Aj súdne overené preklady.

Tlmočenie a preklady do nemeckého a anglického jazyka, simultánne kabínové tlmočenie v nemčine.

Z a do poľského jazyka: Tlmočenie, konsekutívne, simultánne. Preklady dokumentov, aj súdnoznalecké.

Projektovanie stavieb a dozorovanie stavieb. Tlmočenie a preklady v nemeckom jazyku.

Firma ponúka kvalitné preklady a tlmočenie 39 jazykov. Na stránke je uvedená ponuka služieb, cenník aj umiestnenie.

Preklady z/do angličtiny, nemčiny. Sprostredkovanie prekladov iných cudzích jazykov. Tlmočenie rokovaní, prednášok.

Preklady a tlmočenie, súdne overené preklady. Certifikát konformity, technické preukazy, COC, faktúry - kompletný servis

Preklady a tlmočníctvo z a do nemeckého jazyka.

Preklad slovensky-turecky- slovensky.

Prekladateľské a tlmočnícke služby v spolupráci s odborníkmi z oblasti IT, práva, ekonomiky, bankovníctva.

Právne a technické preklady do a z anglického jazyka.

Výučba angličtiny, slovenčiny a slovenčiny pre cudzincov a preklad z a do angličtiny. Naučte sa anglicky alebo doučte svoje deti!

Prekladateľské, tlmočnícke a reklamné služby: preklad a tlmočenie dokumentov, úprava a pod.

Preklady do a zo štrnástich jazykov z ekonomickej, technickej, právnickej, medicínskej oblasti.

Odborné preklady textov: technický manuál, návod na použitie, technická dokumentácia.

Preklady z a do nemčiny. Odborný slovník, poradenské fórum.

Prekladatelske a tlmocnicke sluzby v 35 jazykoch.

Preklady v jazyku anglickom, chorvátskom, srbskom, bosnianskom, českom a preklady z a do jazyka slovinského a poľského.

Prekladateľské a tlmočnícke služby. Služby súvisiace s prípravou a realizáciou firemných a podnikových projektov.

Tlmočnícke a prekladateľské služby.

Agentúra Stella - prekladateľské služby a tlmočníctvo, spolupráca s kvalifikovanými prekladateľmi a tlmočníkmi.

Preklady a tlmočenie čínskeho jazyka, sprostredkovanie obchodu a iné služby pre oblasť Číny.

Výučba jazykov, tlmočenie a preklady. Kongresové služby.

Preklady odborných textov z / do angličtiny.

Agentúra, ktorá sprostredkuje preklady a tlmočenie v 14 jazykoch a rôznych odboroch.

Služby v oblasti prekladov a tlmočenia všetkých typov textov.

Prekladateľské a tlmočnícke služby.

Súdne preklady z jazyka anglického a talianskeho.

Overené preklady z/do francúzskeho jazyka s okrúhlou pečiatkou. Súdny prekladateľ.

Tlmočenie a preklady - nemecký jazyk, ruský jazyk. Odborné preklady v rôznych špecializovaných odboroch.

Tlmočnícka a prekladateľská činnosť v rámci nemeckého a ruského jazyka, obchodná korešpondencia.

Výuka a tlmočenie ruského a francúzskeho jazyka, odborné preklady aj s pečiatkou súdneho prekladateľa.

Technické preklady textov návodov k obsluhe, používateľských príručiek, obchodnej korešpondencie, software a iné.

Prekladateľské služby z anglického a českého jazyka do slovenského jazyka. Preklady do angličtiny.

Úradné a neúradné preklady, jazykové a počítačové kurzy, kurzy účtovníctva - jednoduché,podvojné, mzdy, personalistika, doučovanie

Preklady a tlmočenie ázijských a európskych jazykov, korektúry textov, grafické práce.

Sprostredkovanie práce.

Podnikové poradenstvo, prekladateľstvo (hol., ang., slov.), tvorba webstránok.

Prekladateľské služby, predaj bezdrôtových telefónov.

Preklady všeobecných i odborných textov z/do maďarského jazyka.

Firma Migal s.r.o. sa špecializuje hlavne na preklad, tlmočenie a na to nadväzujúce doplnkové služby.

Kurzy anglického, nemeckého, talianskeho a francúzskeho jazyka. Prekladateľské služby, výučba matematiky.

Preklady odborných textov z/do anglického a maďarského jazyka.

Preklady a tlmočenie v jazykových kombináciách slovenčina - maďarčina, maďarčina - slovenčina a čeština - maďarčina.

Pracovno-personálna agentúra s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá sa zaoberá poskytovaním personálnych služieb.

Profesionálne a odborné preklady v týchto jazykových kombináciách: nemčina - slovenčina, slovenčina - nemčina.

Jazykové preklady dokumentov, súdne preklady a lokalizácia softvéru.

Preklady a tlmočenie z/do ruského a ukrajinského jazyka. Vyhľadávanie obchodných partnerov v Rusku a na Ukrajine.

Profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby, množstvo jazykov, prvotriedna kvalita, bezkonkurenčné ceny!!

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra.

Preklady z/do angličtiny, nemčiny a taliančiny. Profesionálny prístup. 10-ročné skúsenosti.

Tlmočenie, preklady, skupinová aj individuálna výuka cudzích jazykov. Výuka pre organizácie.

Angličtina, čeština, holandčina, nemčina, ruština - preklady aj s pečiatkou. Chorvátčina.

Preklady a tlmočenie: angličtina, čeština, holandčina nemčina, ruština - všetko aj súdne, chorvátčina.

Prekladateľská činnosť z a do nemeckého jazyka technického charakteru, špecializácia - stavebníctvo.

Preklady z a do anglického jazyka.

Preklady a tlmočenie - anglický jazyk.

Komlexné jazykové služby.

Prekladateľské a tlmočnícke služby v jazyku anglickom, ale aj v ostatných svetových jazykoch. Zabezpečovanie školení.

Výučba cudzích jazykov - anglický, nemecký, talianský, španielský a ruský. Preklady a tlmočenie.

Preklady, tlmočenie a výuka anglického a slovenského jazyka.

Poradenská činnosť v obchode a službách, prekladateľské a tlmočnícke služby (maďarský jazyk). Zakladanie firiem v SR.

Prekladateľská agentúra. Súdni tlmočníci a prekladatelia evidovaní na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej Republiky.

Preklady z češtiny do slovenčiny. Rôzne návodov na použitie, webové stránky, zmluvy, letáky. Korektúry v slovenčine.

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra. Preklady a tlmočenie z/do všetkých európskych jazykov.

Preklady a tlmočenie - nemecký jazyk. Súdne overenie prekladov.

Preklady a tlmočenie z-do 72 jazykov.

Preklady a tlmočenie z a do talianskeho jazyka, jazykové kurzy pre jednotlivcov i malé skupinky.

Prekladateľské a tlmočnícke služby. Odborné preklady a tlmočenie vo všetkých významných svetových jazykoch.

Preklady, tlmočenie, výuka anglického jazyka.

Preklady, tlmočenie, korektúry, výuka a doučovanie v mnohých svetových jazykoch.

Preklady z/do angličtiny, nemčiny, češtiny, slovenčiny, výuka AJ, preklady webstránok.

Kurzy angličtiny. Preklady z a do anglického jazyka. Sprostredkovanie zamestnania vo Veľkej Británii. Au-pair agentúra.

Preklady a tlmočenie konzekutívne i simultánne do/z nemeckého jazyka.

Jazyková škola, preklady a tlmočenie. Manažérska príprava, profesijná príprava. Personálna agentúra.

Prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujeme z a do 40-tich svetových jazykov, vrátane rôznych jazykových kombinácií.

Konferenčné a súdne tlmočenie.

Preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka. Preklady obchodnej korešpondencie, technické, obchodné, právnické a iné.

Prekladateľská činnosť - anglický a nemecký jazyk.

Odborné preklady a tlmočenie - ruský jazyk, sprievodcovské služby pre turistov.

Tvorba webových prezentácií, prekladateľské služby a výuka angličtiny.

Grafické štúdio. Realizovanie firemných prezentácií na internete, spracovanie textov a grafiky. Preklady textov do AJ.

jazyková škola, tlmočenie, prekladateľská služba, predaj cudzojazyčnej literatúry, slovníky, učebnice, učebné pomôcky

Odborný preklad v anglickom jazyku: technika (návody na obsluhu, technické špecifikácie), obchod (zmluvy, kontrakty).

Preklady, tlmočenie a súvisiace služby v 25 jazykoch. Preklady s pečiatkou súdneho prekladateľa. Angličtina, ruština, holandčina.

Preklady, tlmočenie z anglického a nemeckého do slovenskeho jazyka. Online jazykový tréning v nemeckom jazyku.

Preklady, tlmočenie, jazykové kurzy.

Kompletný servis v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb.

Expresný preklad za rozumnú cenu: angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, ruština, maďarčina,...

Kvalitné preklady odborných textov z/do AJ a NJ - tlmočenie z/do AJ a NJ. Korektúry a redaktorské práce s SJ, AJ a NJ.

Preklady z/do francúzskeho jazyka, firemné kurzy, doučovanie, sprievodcovské služby.

Lektor PC kurzov, tlmočenie, preklady - ŠJ, NJ, AJ. Tvorba databáz.

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do španielskeho jazyka. Vyučovanie španielskeho jazyka.

Personálna agentúra - sprostredkovanie práce v zahraničí: ponuka práce v Anglicku, Írsku, Holandsku, Grécku. Au-pair.

Preklady vo všetkých oboroch a jazykových kombináciách, tlmočnícke služby, jazykové kurzy pre firmy, garancia kvality.

Jazyková škola - kurzy cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby.

Tlmočnícke a prekladateľské služby, slovenčina-ruština. Preklady odborných technických textov.

Kompletné prekladateľské a tlmočnícke služby z/do vyše 30 jazykov.

Preklady a tlmočenie, najvýhodnejšie úradné preklady v Nitre.

Vyučovanie anglického jazyka, preklady, tlmočenie, príprava na maturity, prijímačky na VŠ, konzultácie, doučovanie.

Preklady textov, obchodnej korešpondencie, reklamných textov, zmlúv, certifikátov a webových stránok do a z 34 jazykov.

Odborné preklady z oblastí: IT, výpočtová technika, software, hardware, internet.

Preklady a tlmočenie všetkých dokumentov najmä v oblasti práva, ekonomiky a finančníctva. Nemecký jazyk.

Spracovanie a vedenie účtovníctva, mzdy a personalistika. Tlmočnícky a prekladateľský servis. Vlastný software.

Preklady anglického a nemeckého textu.

Firemné alebo individuálne jazykové kurzy angličtiny, prekladateľské služby a tlmočenie.

Tlmočnícke a prekladateľské činnosti v nemeckom jazyku.

Ponúkame Vám kvalitné preklady do/z angličtiny, korektúry, revízie prekladov aj v expresných termínoch za prijateľné ceny.

Prekladateľské, tlmočnícke služby so zameraním na oblasť technických, ekonomických, právnych a iných odborných preklad.

Preklady a tlmočenie vo francúzskom a nemeckom jazyku. Organizovanie degustácií vín vo Francúzsku.

Preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka.

Kompletný prekladateľský servis v najpoužívanejších svetových jazykoch.

Bežné a úradne overené preklady, korektúry textov občanom Veľkej Británie, intenzívne kurzy anglického jazyka.

Úradné preklady, tlmočenie a iné jazykové služby v BA, PN, LM.

Sprostredkovanie obchodov na území Benelux-u. Preklady všetkých EU jazykov.

Preklady a súdne preklady v nemeckom a slovenskom jazyku, tlmočenie, konzultačné a poradenské služby.

Preklady odborných textov, technickej dokumentácie, služobnej korešpondencie.

Preklady do a z angličtiny a nemčiny. Tlmočnícke služby v angličtine.

Preklady z/do francúzskeho a anglického jazyka v oblasti humanitných, politických, prírodných vied, ekonómie, marketingu.

Preklady z talianskeho a španielskeho jazyka.

Jazyková škola, tlmočenie, preklady. Sprievodcovské služby. Počítačové kurzy a fotografické služby.

Odborné preklady z a do nemeckého jazyka, preklady so súdnym overením.

Prekladateľské služby z a do francúzskeho a slovenského jazyka.

Celoročné jazykové kurzy, tlmočnícke a prekladateľské služby v anglickom a nemeckom jazyku. Jazyková škola.

Preklady a tlmočenie. Zoznam prekladateľov, prekladateliek, tlmočníčok a tlmočníkov.

Preklady, tlmočenie, výuka angličtiny.

Úradné preklady z/do 61 jazykov expresne rýchlo!

Preklady a tlmočenie z-do 72 jazykov.

Preklad právnických, ekonomických a iných odborných textov z talianskeho do slovenského jazyka a opačne. Súdne overený preklad.

Profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby, jazyková asistencia na výstavách, kongresoch, obchodných stretnutiach

Predaj PC zostáv a komponentov, preklady a výučba nemeckého jazyka.

Slovensko-nemecký team ponúka svoje prekladateľské služby v oboch jazykových smeroch.

Odborné preklady - angličtina, nemčina, ruština. Kompletné balíky dokumentácie pre priemysel.

Prekladateľská činnosť

Informačné, poradenské, prekladateľské služby, výskum a vývoj, inžinierske činnosti

Preklady a tlmočenie zo španielčiny, angličtiny a ruštiny.

Predaj a servis počítačov, tvorba internetových stránok a zriaďovanie počítačových sietí. Prekladateľská činnosť.

Jazyková škola Senec a prekladateľská agentúra. Vyučujeme jazyky anglický, nemecký a francúzsky. Preklady úradné aj neúradné.

Preklady z a do európskych jazykov vo všetkých terminologických oblastiach. Korektúry textov, tlmočenie.

Prekladateľské a tlmočnícke služby, jazyková škola, letné intenzívne kurzy - angličtina, nemčina. Korektúry textov.

Preklady a tlmočenie Aj a Nj. Zabezpečenie prekladov Rj, Uj, rumunského jazyka. Obchod, technika, webové stránky.

Inlingua je medzinárodná organizácia zameraná na výučbu jazykov a na ostatné lingvistické služby ako sú preklady a tlmočenie.

Odborné a súdnoznalecké preklady a tlmočenie z a do nemčiny.

Odborné preklady z/do ruského jazyka a tlmočenie.

Tlmočenie, prekladateľské služby z a do anglického jazyka. Realitná agentúra, cestovná agentúra.

Tlmočenie a preklady (angličtina, španielčina), súdne overené preklady, súdny tlmočník.

Prekladateľské služby - anglický a nemecký jazyk a ich kombinácie.

Preklady, Tlmočenie, Korektúry. Súdne overené preklady a bežné. Zabezpečenie Notárskeho overenia originálu. Esp, Ita, Eng, De, Fr.

Prekladateľské a tlmočnícke služby - taliansky jazyk. Veľkoobchod a maloobchod s obuvou značky Marco Brigante.

Preklady a tlmočenie - francúzština, angličtina a iné jazyky a kombinácie. Špecialista na technickú oblasť.

Komplexne jazykove sluzby, preklady, tlmocenie, vseobecne aj specializovane jazykove kurzy v Trnave a Bratislave

Preklady textov z rôznych oblastí z a do nemeckého jazyka .

Tlmočnícke a prekladateľské služby z a do anglického jazyka, vyučovanie anglického jazyka.

Sprostredkovanie práce do zahraničia s povolením úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Prekladateľstvo. Au-pair.

Prekladateľské služby z / do anglického a nemeckého jazyka.

Tvorba a výuka webdesignu. Prekladateľské služby a doučovanie jazykov.

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb.

Odborné a bežné preklady z a do anglického jazyka. Komplexná dodávka podľa požiadavky. Aplikácia CAT Tools - Trados.

Technické preklady a tlmočenie so špecializáciou na jazyk nemecký v odboroch: strojárenstvo, stavebníctvo.

Komplexné jazykové služby - preklady z a do 36 jazykov. Tlmočenie, súdne overenia, grafické spracovanie.

Špecializácia na preklady - európske a ázijské jazyky (trados), tlmočenie. Dtp a lokalizácia web stránok a softvéru.

Spoločnosť zameraná na jazykové vzdelávanie, preklady a tlmočenie a manažérstvo kvality v poľn. a potr. priemysle.

Prekladateľská služba. Poradenstvo v oblasti softvéru. Bezpečnosť domáceho počítača.

Cudzie jazyky - vyučovanie, preklady a tlmočenie.

Prekladateľské a tlmočnícke služby.

Preklady a tlmočenie. Špecializácia na nemecký jazyk, ale možné odborné špecializované preklady v ďalších 13 jazykoch.

Profesionálne preklady a tlmočenie z/do nemeckého jazyka. Výuka nemeckého jazyka.

Preklady textov, úradných listín a zápisov overených súdnym tlmočníkom. Administratívne tlmočenie, technické preklady.

Preklady a tlmočenie z a do anglického, talianskeho a nemeckého jazyka. Výučba anglického a talianskeho jazyka.

Filter