VsetkoVmeste.sk
Úvodná stránka
Katalóg: Auto-moto Informácie Zábava Cestovanie Domácnosť Financie Inštitúcie Služby Šport Vzdelávanie Kultúra Móda Počítače Priemysel Reštaurácie Stavba Zdravie

Odpady - zber, výkup, likvidácia

pridaj odkaz/www
Recyklácia a zneškodňovanie stavebného odpadu, odber a spracovávanie stavebných odpadov, poradenstvo a konzultácie.

Ekologické práce - starostlivosť o zeleň odstránenie a odvoz odpadu.

Komplexná správa odpadového hospodárstva, poradenstvo v danej problematike. Správa recyklačných poplatkov.

Vypratavanie bytu, odvoz sedacky, odvoz stareho nabytku, stahovanie, doprava, odvoz objemneho odpadu a likvidacia odpadu.

Odpadové a recyklovateľné materiály, odpadový papier, odpadový hliník, nákup a predaj odpadov, zberné suroviny.

Výkup, spracovanie a recyklácia plastov.

Rozvody odpadu, kanalizácie, kúrenia a plynofikácia. Montáž kotlov, sporákov. Kuričské práce.

Výkup a spracovanie kovového odpadu. Zber, triedenie, úprava a obchod s kovovým odpadom. Likvidácia odpadov.

Odvoz a likvidácia odpadov veľkokapacitnými kontajnermi na skládky

Frima podniká v oblasti nakladania s odpadmi.

Spätný odber odpadov z obalov. Recyklácia.

Výkup farebných kovov a železa. Likvidácie, paličské a demolačné práce.

Výkup železného šrotu, demolačné práce, výkup surovín, medzinárodná kamiónová doprava.

Recyklovanie stavebného odpadu, odber a spracovávanie stavebných odpadov, poradenstvo a konzultácie.

Logistika odpadového hospodárstva, komplexný ekologický servis.

Recyklačná technológia na získanie uhľovodíkov z ropných odpadov a regeneráciu odpadových olejov

Odvoz a likvidácia odpadu kontajnermi, prenájom kontajnerov, triedenie a nakládka odpadu, vypratávanie priestorov.

Zber a preprava odpadov, úprava a recyklácia odpadov, špeciálne priemyselné služby, vývoz a dovoz odpadov, poradenstvo.

Odvoz odpadu, separovaný zber, požičovňa a predaj stavebnej, geodetickej techniky a prívesov Pongratz.

Veľkoobchod s odpadom a šrotom, zber a zneškodňovanie iných odpadov. Výroba, predaj a servis filtračných zariadení.

Profesionálne riešenie problematiky odpadového hospodárstva, dokumentácia pre držiteľa odpadu, inžinierska činnosť.

Komplexná sanácia ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, recyklácia stavebných odpadov.

Import, export, výkup a spracovanie kovového odpadu, farebných kovov, likvidácia technológií (špecializácia nerez).

Demolačné práce, deštrukcia a drvenie železobetónových konštrukcií, výkopové a zemné práce, rekultivácia skládok.

Služby a technológie pre životné prostredie.

Recyklácia, likvidácia, zber, skladovanie a spracovanie odpadov, nakladanie a preprava nebezpečných odpadov, výkup.

Zber, spracovanie a odvoz odpadu.

Zber, preprava, likvidácia a recyklácia odpadov, demolácia a likvidácia výrobných hál, zber a zhodnocovanie.

Odvoz a likvidácia odpadu, úprava a údržba zelene predzáhrad a záhrad, letná a zimná údržba. Elektroinštalácie, masáže.

Zberné suroviny výkup, odvoz najlepšie ceny.

Likvidácia priemyselného odpadu, výkup a spracovanie kovového odpadu a odpadu z legovanej ocele.

Podnikanie v oblasti odpadového hospodárstva, čistenie mesta, údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia.

Likvidácia použitej, neopraviteľnej alebo vyradenej elektroniky všetkých druhov, triedenie a separácia odpadu.

Dodávka a montáž plastových okien a dverí, garážové brány

Ponúkame komplexné služby v oblasti práce s odpadmi: odvoz, skládkovanie, separácia a likvidácia odpadov, prenájom kontajnerov.

Odpady - outsourcing odpadového hospodárstva pre priemyselných zákazníkov, tekuté odpady, nebezpečné odpady.

Výkup farebných kovov a kovového šrotu.

Výkup železa, farebných kovov a druhotných surovín

Likvidácia nebezpečného odpadu. Nákladná autodoprava. Pneuservis pre nákladné a osobné automobily.

pôsobí v oblasti výkupu a spracovania druhotných surovín

Likvidácia a zhodnocovanie odpadov spaľovaním, poradenstvo a servis v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.

Výroba stavebného, stolárskeho reziva, parketových prírezov. Výkup druhotných surovín.

Výkup kovového šrotu, farebných kovov, predaj propán-butánu.

Výkup železa a farebných kovov, likvidácia a odvoz kovového odpadu.

Uskladňovanie zmiešaného odpadu zo stavieb. Obchodná činnosť.

Kosíme záhrady, pozemky a všetky trávnaté plochy. Odvoz zeleného odpadu. Kosenie v Bratislave, Trnave, Piešťanoch, Senci.

Výkup a zhodnotenie odpadov z plastov.

Likvidácia elektroodpadu, nebezpečných a ostatných odpadov, poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva.

Vývoz a zneškodňovanie odpadu (komunálny, stavebný, ostatný). Prenájom veľkoobjemových kontajnerov.

Výkup, zber, likvidácia, spracovanie, zhodnocovanie, recyklácia a predaj kovového odpadu - druhotných surovín.

Vývoz TKO, prevádzka skládky TKO, údržba a čistenie mestských komunikácií, verejného osvetlenia a zelene.

Odvoz a likvidácia odpadu. Technické služby pre mestá a obce.

Paličské práce. Výkup elektromotorov, kovového šrotu a farebných kovov. Likvidácia technologických celkov, príslušenstva.

Likvidácia železných konštrukcií, kotolní, nádrží, mostov, žeriavov. Pálenie nerezu plazmov. Elektroinštalačné práce.

Výkup druhotných surovín, predaj technických plynov, nafty, demolačné práce.

Výkup, úprava a predaj druhotných surovín (papier, sklo). Predaj žiaroviek a výbojok. Dovoz ojazdených nákladných áut.

Poradenstvo v oblasti ekológie. Nakladanie s odpadmi.

Recyklačný dvor - uskladnenie a recyklácia nekontaminovaného stavebného materiálu a odpadu.

Zber, výkup a recyklácia použitých rastlinných olejov a tukov.

Komplexná inžinierska činnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Odvoz a zneškodňovanie odpadov.

Bakteriálne a enzymatické produkty pre ČOV, žumpy, septiky, kanalizáciu, odpady, suché a prenosné WC, záhradné jazierka, akvária.

Monitorovanie kanalizácií, čistenie kanalizácií, práce sacím bagrom v ADR prevedení, frézovanie potrubia.

Čistenie kanalizácie a čistenie upchatých odpadov vrátane opráv kanalizácie poskytujeme pre celé východné Slovensko.

Výkup druhotných surovín, likvidácia technologických zariadení.

Výkup železného šrotu výkup farebných kovov (Al, Cu, Ms, Bronz, Nerez) likvidácia technologických zariadení zaistíme nakládku.

Vývoz odpadu, skládka odpadov, čistenie komunikácií, údržba zelene.

Zber druhotných surovín - papier, šrot, farebné kovy a textil.

Filter