VsetkoVmeste.sk
Úvodná stránka
Katalóg: Auto-moto Informácie Zábava Cestovanie Domácnosť Financie Inštitúcie Služby Šport Vzdelávanie Kultúra Móda Počítače Priemysel Reštaurácie Stavba Zdravie

Úrady

pridaj odkaz/www
Útvary Colnej správy SR, verejné colné sklady, colný sadzobník. Linky na stránky zahraničných colných správ.

Prevod majetku štátu určeného na privatizáciu na neštátne subjekty.

Štátna príspevková organizácia MPSVR SR. Finančná podpora projektov zameraných na zvýšenie zamestnanosti.

Systém ochrany investícií fyzických a vybraných právnickych osôb v SR.

Domovská stránka 1. slovenského ombudsmana Doc. JUDr. Pavla Kandráča, CSc. a Kancelárie VOP. Informácie o aktivitách.

Správa na úseku lesného hospodárstva v Bratislavskom kraji.

Správa pozemkov a poľnohospodárskej pôdy v Bratislavskom kraji.

Inštitúcia na ochranu hospodárskej súťaže.

Orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy. Jeho záujmom je dodržiavaním pravidiel strážiť dobré meno reklamy.

Štátna regulácia v oblasti vysielania a retransmisie, presadzovanie záujmov verejnosti pri uplatňovaní práva.

Orgán štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky a pre oblasť informatiky.

Úrad pre štátnu reguláciu telekomunikačných činností.

Úrad pre dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Informácie, štruktúra úradu

Ústredný orgán štátnej správy SR pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou.

Štátny dohľad nad verejným obstarávaním.

Orgán štátnej správy, zabezpečujúci výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti.

Poskytovanie služieb v oblasti zamestnanosti. Štruktúra úradu, kontakty, pracoviská.

Služby v oblasti zamestnanosti. Organizačná štruktúra úradu, tlačivá a formuláre, kontakty.

Poskytovanie služieb v oblasti sociálnych vecí.

Služby v oblasti sociálnych vecí.

Orgán správy lesného hospodárstva v Košickom kraji.

Správa pozemkov a poľnohospodárskej pôdy.

Organizačná štruktúra, dokumenty, legislatíva, kontakty, stránkové hodiny pre verejnosť.

Poskytovanie služieb v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

Úrad: úradné hodiny, kontakty a podrobné informácie.

Služby pre nezamestnaných.

Služby v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

Poskytovanie sociálneho poradenstva, zamestnanecké služby.

Úrad: úradné hodiny, úradné hodiny podateľne a podrobné informácie.

Úrad: úradné hodiny, úradné hodiny podateľne a podrobné informácie.

Úrad: úradne hodiny, kontakty a podrobné informácie.

Úrad: úradne hodiny, oddelenie prvého kontaktu, pokladničné hodiny, kontakty a podrobné informácie.

Úrad: pracovný čas, úradné hodiny, kontakty a podrobné informácie.

Úrad: úradné hodiny, úradné hodiny pokladne a podateľne, kontakty a podrobné informácie.

Úrad: školské inšpekčné centrum Nitra a podrobné informácie.

Úrad: úradné hodiny, kontakty a podrobné informácie.

Úrad: úradne hodiny, oddelenie prvého kontaktu, pokladničné hodiny, kontakty a podrobné informácie.

Služby v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

Poradenstvo v oblasti zamestnania.

Poskytovanie služieb v oblasti zamestnanosti.

Služby v oblasti zamestnanosti.

Orgán miestnej štátnej správy, ktorý na úseku katastra spravuje územný obvod Prešovského kraja.

Orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva.

Poskytovanie služieb v oblasti správy pozemkov.

Orgán miestnej štátnej správy v školstve.

Poradenstvo v oblasti zamestnanosti.

Aktuálne informácie, tlačivá, kontakty na pracovníkov, štatistiky, nové pracovné miesta.

Informácie pre nezamestnaných, sociálne služby.

Mestský úrad: primátor, kontakty, poslanci, úradné hodiny.

Sociálne poradenstvo, služby v oblasti zamestnanosti.

Poskytovanie zamestnaneckých služieb.

Informácie pre verejnosť. Sociálne a zamestnanecké služby.

Organizačná štruktúra úradu, tlačivá a formuláre, kontakt.

Poskytovanie služieb v oblasti správy pozemkov.

Správa na úseku lesného hospodárstva.

Orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a výstavby v Trnavskom kraji.

Štruktúra úradu, právne predpisy, stránkove hodiny, kontakty.

Aktuálne informácie, kontakty na pracovníkov, štatistiky, nové pracovné miesta.

Sociálne poradenstvo a služby v oblasti zamestnanosti.

Štátna inštitúcia zameraná na výkon inšpekcie práce v zmysle zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce v Žilinskom kraji

Rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Orgán správy na úseku lesného hospodárstva v Žilinskom kraji.

Orgán správy pozemkov a poľnohospodárskej pôdy.

Aktuality, informácie, zoznam škôl, kontakty.

Orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a výstavby.

Informácie o poslaní a praktickej činnosti úradu na úseku výkonu miestnej štátnej správy.

Úrad práce, sociálna pomoc, pomoc pre rodiny, nezamestnaných a v hmotnej núdzi.

Stránka úradu, ktorá ponúka aktuálne informácie, tlačivá, kontakty na pracovníkov, štatistiky, nové pracovné miesta.

Filter