VsetkoVmeste.sk
Úvodná stránka
Katalóg: Auto-moto Informácie Zábava Cestovanie Domácnosť Financie Inštitúcie Služby Šport Vzdelávanie Kultúra Móda Počítače Priemysel Reštaurácie Stavba Zdravie

Manažment kvality

pridaj odkaz/www
Získajte certifikáty manažérskeho systému kvality ISO 9001 a environmentu ISO 14001. Poradenstvo, outsourcing.

Zavedenie systému riadenia kvality podľa noriem ISO 9001:2000. Poradenstvo v oblasti riadenia procesov.

Certifikácia systémov manažérstva podľa ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, TS 16949, HACCP, ISO 22000.

Certifikácia manažérskych systémov (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP).

Certifikačný orgán pre certifikáciu systému riadenia kvality podľa ISO 9001, environmentálny management (EMS) podľa ISO

Poradenské služby v oblasti systémov riadenia podľa ISO 9001, 27 001, controllingu, procesného riadenia, optimalizácia.

Spoločnosť zaisťujúca kompletnú prípravu k certifikácii podľa noriem ISO.

Poradenstvo, školenia, implementácia a integrovanie ISO 9001, 14001, HSMS, OHSAS, BOZP, 261/2002. Stavebný dozor.

Poradenstvo, školenia, budovanie manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001.

Konzultačná a vzdelávacia činnosť pri budovaní manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 14001. Kurzy riadenia kvality.

Certtifikácia a vzdelávanie systémov manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001, HCCP, OHSAS 18001, AQAP 2110, PEFC.

Poradenské, konzultačné a školiace služby pri budovaní a certifikácii systémov riadenia kvality.

Certifikácia manažérskych systémov podľa medzinárodných noriem. Sprostredkovanie obchodu a služieb.

Vypracovanie systému HACCP, aplikácia do praxe, príprava na certifikáciu.

Poradenstvo pri budovaní systémov manažérstva kvality ISO 9000, podľa STN EN ISO 9001:2000, 14001:2004.

Komplexné poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní a zlepšovaní systémov manažérstva kvality ISO 9001.

Poradenstvo, konzultácie, školenia: manažérstvo kvality, životné prostredie, IT. Predaj hardvéru a softvéru.

Poradenstvo k zavádzaniu systému manažérstva kvality SMK podľa súboru noriem ISO 9000. Služby: príprava na certifikáciu podľa ISO

Poradenstvo pri budovaní systémov manažérstva podľa noriem radu ISO 9000 a radu ISO 14000.

Zameranie spoločnosti tvorí oblasť manažment consulting, manažment kvality, softwarová podpora a vzdelávanie.

Systém manažérstva kvality, podľa ISO 9001:2000, environmentu ISO 14000, štandardov pre automobilový priemysel a iné.

Implementácia, školenie, audit, certifikácia a následný pocertifikačný servis manažérskych systémov ISO 9001, ISO 14001.

Certifikácia ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000, ISOISO/IEC 17799 resp. BS 7799-2...

Certifikačný orgán pre systémy HACCP.

Zavádzanie manažérskych systémov podľa medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AQAP 2000, AQAP2110.

Poradenstvo, školenia, audity, certifikácia v oblasti manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 14001, VDA, QS 9000.

Poradenstvo pri budovaní a zavádzaní manažérskych systémov podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949.

Poradenstvo a konzultačná činnosť - budovanie, zavádzanie a implementácia systému manažérstva kvality ISO 9001.

Poradenstvo pre systémy kvality podľa normy ISO 9001:2000, HACCP, ISO TS/16 949.

Poskytovanie plného servisu pri budovaní, certifikácii a udržiavaní systémov manažérstva kvality.

Certifikačný orgán manažérskych systémov, certifikácia ISO 9000, ISO 14000, školenia interných a externých audítorov.

Filter